ErgonoMeijs kent de Arbowet en veel Arbobesluiten, maar niet allemaal. De vigerende Arboregeling maakt de wirwar van regelgeving soms ondoorgrondelijk. ErgonoMeijs kan u hierin de weg wijzen en u begeleiden. Belangrijk voor bedrijven met werknemers is de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Het niet hebben van een RI&E is zonder waarschuwing beboetbaar door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de vroegere arbeidsinspectie). Een onderdeel van de RI&E is het onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wat conform het arbobesluit (art. 2.15) verplicht is. Gekoppeld aan de RI&E is de verplichting sinds 01-07-2017 in de arbowet, dat elk bedrijf een preventiemedewerker heeft. ErgonoMeijs kan u hierover verder adviseren.