Met betrekking tot de ergonomie en arbeidssituaties kan ErgonoMeijs u terzijde staan met:

  • Ontwerp van productieprocessen
  • Aanpassen van productieprocessen
  • Begeleiding en instructie van medewerkers door trainingen en toolboxmeetings
  • Advisering met betrekking tot cognitieve aspecten bij arbeidsprocessen (beeldscherm interactie)
  • Advies m.b.t. re-integrerende medewerkers na ziekte

De definitie van ergonomie volgens de hedendaagse Nederlandse Vereniging voor Ergonomie is: “Ergonomie streeft naar het dusdanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort én het doeltreffend functioneren van mensen worden bevorderd.

De IEA (International Ergonomics Association) gaf in 2000 de volgende definitie: “Ergonomie (of human factors) is de wetenschappelijke discipline, die zich bezighoudt met het begrijpen van de interactie tussen de mens en andere elementen van een systeem. Het is het beroep dat de theorie, principes, gegevens en methodes toepast om zo te ontwerpen, dat het menselijk welzijn en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd zijn.

Ergonomie