Tijdens het opstellen van de R.I.&E. met P.S.A.-onderzoek, worden wij meer en meer geconfronteerd met vragen omtrent het binnenklimaat.

ErgonoMeijs kan in zeer beperkte tijd metingen verrichten naar de CO2-concentratie, de aanwezigheid van fijnstof, de luchtstroming in het gebouw, licht en geluid, de temperatuur en de relatieve vochtigheid.

Deze metingen zijn indicatief, maar samen met de uitslag van het P.S.A.-onderzoek kan aangegeven worden in welke richting er exact gemeten moet worden.