Werkplekgerelateerd belastingonderzoek

Bij het werkplekgerelateerde belastingonderzoek wordt er eerst een werkplekonderzoek uitgevoerd met moderne technieken, zoals NIOSH en Fysibel.

Op basis van dit belastingonderzoek wordt een simulatiepakket van deze handelingen ingevoerd in de Sapphire F.C.E.-meetapparatuur. De Sapphire meet en registreert de resultaten van dit onderzoek. Er wordt daarbij een vergelijking gemaakt met reeds bekende testuitslagen van het belastingonderzoek.

Op basis van deze meting en van het uitgevoerde belastingonderzoek kan ErgonoMeijs adviseren of de medewerker de werkzaamheden (nog) aan kan.

Indien de testresulaten lager zijn dan de te leveren prestatie, zullen er maatregelen genomen moeten worden.

  • Ergonomisch
  • Verlagen belasting
  • Omscholing

Ook zijn de uitslagen bruikbaar als vergelijkende maat in relatie tot bijvoorbeeld het F.M.L.- onderzoek bij het UWV.