Ergonomisch Adviesbureau J. Meijs (in het document aangeduid als ErgonoMeijs) respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoons- en bedrijfsinformatie die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Bij ErgonoMeijs zien we het als onze verantwoordelijkheid om bewust en veilig om te gaan met uw gegevens. Op deze pagina kunt u lezen welke gegevens we van u verzamelen als u van onze website of diensten gebruik maakt. U kunt lezen waarom we deze gegevens verzamelen, wat we ermee doen en wat uw rechten hieromtrent zijn.

De site conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties. Persoonlijke gegevens vanuit de functie vertrouwenspersoon en paramedische gegevens zullen nimmer aan andere partijen worden verstrekt. Bedrijfsgegevens kunnen bij hoge uitzondering worden gedeeld met officiële instanties indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ErgonoMeijs. ErgonoMeijs is onderdeel van De Fond en Comble B.V.

Wij willen benadrukken dat wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bedrijfsgegevens

De Fond en Comble B.V.

KvK-nummer 16082112

Akeleilaan 20

5271 NM Sint-Michielsgestel

ergonomeijs@ergonomeijs.nl

073 – 551 46 54 | 06 53 77 89 35

1. Disclaimer

Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan ErgonoMeijs voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van ErgonoMeijs.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze website besteden is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website is voor risico van de gebruiker. De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van ErgonoMeijs. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

ErgonoMeijs sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is ErgonoMeijs niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

2. Doeleinden

Als u klant wordt bij ErgonoMeijs hebben wij uw gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hierbij om:

A. Offerte- en factuurgegevens.

Voor het offerte- en facturatie traject hebben we uw NAW gegevens nodig.

B. Persoons- en bedrijfsgegevens 

Het maken van foto’s is onderdeel van de werkzaamheden voor o.a. het opstellen van een RI&E. De foto’s die wij maken worden niet aan anderen verstrekt en zijn eigendom van het bedrijf waar zij voor worden gemaakt.

3. Duur van de opslag

Persoons- en bedrijfsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel. Dit is afhankelijk van de duur van de opdracht. In verband met de fiscale bewaarplicht worden enkele gegevens tot 7 jaar door ons bewaard.

4. Derden

Persoons- en bedrijfsgegevens worden door ErgonoMeijs niet met derden gedeeld, met uitzondering van de programma’s welke wij gebruiken ten dienste van onze werkzaamheden. Gegevens zullen enkel gebruikt worden ten dienste van het doel van de betreffende applicatie. Gegevens worden niet verder verspreid. De volgende partijen zijn hierbij van toepassing:

A. Microsoft 

ErgonoMeijs maakt gebruik van Microsoft voor e-mailverwerking en documentopslag. Het kan voorkomen dat persoons- en bedrijfsgegevens uit e-mails en documenten worden gedeeld en opgeslagen op de beveiligde servers van Microsoft.

B. Hosting platform website

Wij maken gebruik van een hosting service voor onze website. Om de website optimaal te laten draaien worden geanonimiseerde gebruikersgegevens tijdelijk opgeslagen. Deze hosting service is conform de AGV. Het gaat hierbij om cookies welke nadrukkelijk niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

C. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden welke worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon om het gebruiksgemak van onze website te verhogen. Hierin worden bepaalde instellingen en voorkeuren opgeslagen zodat bij het opnieuw bezoeken van de website, deze sneller laadt.

Informatie die wordt gebruikt is altijd anoniem en kan op geen enkele manier worden getraceerd naar de gebruiker van de website.

5. Beveiligingsmaatregelen

Uw gegevens worden bewaard op de beveiligde servers van de applicaties genoemd in sectie 4. Persoonsgegeven die u met ons deelt voor offertes, facturen, of andere werkzaamheden worden ook intern goed beveiligd opgeslagen.

6. Uw rechten als betrokkene

A. Inzagerecht

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u te allen tijde contact opnemen met ErgonoMeijs via onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

B. Wijzigingsbeding

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden het daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

C. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een andere vraag, twijfels of een klacht? Wij vragen u om ons hierop attent te maken zodat wij onze processen, indien nodig, kunnen aanpassen. Wij zijn ook verplicht u erop te attenderen dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, vragen wij u een email te sturen naar ergonomeijs@ergonomeijs.nl.